Spermiogram

Makalede Neler Var

Spermiogram

Bebek sahibi olmak istediği halde olamayan ve bu sebeple doktora başvuran çiftlerin %25’inde yalnızca erkeğe bağlı sperm bozuklukları, %30 ila 35’lik bölümünde ise hem erkeğe hem de kadına bağlı bozukluklar bulunmaktadır. Ayrıca çiftler bebek sahibi olmaya karar verdikten sonra da, erkeğin spermiogram testi  yaptırması gerekecektir. 

Sperm hücrelerinin yapısı, en az sperm sayısı ve sperm hareketliliği kadar önemlidir. Erkeğin, değişik zaman dilimlerinde yapılan sperm analizinde her seferinde farklı sonuçlar çıkabildiğinden, en sağlıklı ve kesin sonuca ulaşabilmek için birkaç hafta aralıklarla 2-3 spermiogram sonucu gerekebilir.

Spermiogram Nedir

Peki spermiogram testi nedir? Erkekte interfilite, yani  kısırlığı belirleyen en önemli faktör sperm hücrelerinin sayısı ve kalitesidir. Erkek sperminin sayı ve kalitesini belirlemeye yardımcı olan teste ise spermiogram, yani sperm testi, yahut semen analizi denilir. Spermiogram; semen, yani meninin hacmi, kıvamı, yoğunluğu, PH’ı, erime süresi, sayısı, yapısı (morfolojisi) ve hareketlilik oranı hakkında bilgi verir. Bu testte meni, nicelik ve nitelik açısından değerlendirilir. Spermiogram testi ile erkek yumurtalıkları olan testislerin sperm üretme kapasitesinin ve genital sisteminin sağlıklı olup olmadığı tespit edilmektedir.

Cinsel ilişki sonunda boşalmanın gerçekleşmesi demek, sperm kalitesinin ve sayısının her zaman için yeterli olması demek değildir. Bu sebeple erkek hastaların, korunmasız cinsel ilişkiye rağmen eşlerinde gebelik oluşmuyorsa spermiyogram yaptırmaları gerekir.

Bu test, standardizasyon açısından 3-5 gün sürecek cinsel perhiz sonrasında yapılmalıdır. Testten doğru sonucu alabilmek için de semen örneğinin en geç 1 saat içinde tahlil yapılacak laboratuvara ulaştırılması ve hatta alınacak örneğin laboratuvara yakın bir yerde verilmesi uygun olacaktır. Meni boşalması, yani ejekülasyon sırasında meni örneğinde belirli ve yeterli sayıda hareketli ve normal sperm olmalıdır. Fertilizasyon; yani döllenme ancak bu şekilde gerçekleşebilir.

Spermiogram Testi Nasıl Yapılır

Spermiogram testi yaptırmadan 3-5 gün öncesinden itibaren cinsel perhiz yapılmalı; cinsel ilişkiye girilmemeli ve hiçbir şekilde ejakülasyon (boşalma) gerçekleşmemelidir. Cinsel perhiz sonrası, androloji laboratuvarlarında bulunan özel sperm verme odalarında mastürbasyon yöntemiyle bir kabın içerisine boşalma gerçekleştirilmelidir. Bu işlemde penisten çıkan meninin ilk damlaları oldukça önemlidir ve asla kabın dışına taşırılmamalıdır. Taşırıldığı takdirde görevli kişiye bu bilgi mutlaka verilmelidir.

Dalında uzman teknikerler, verilen sperm örneğinin şekil, adet, akışkanlık ve hareketlilik gibi önemli kriterlerini göz önünde bulundurarak inceleme ve analizini yaparlar. En sağlıklı netice için 3-4 hafta ara ile 2 kez sperm örneği verilmelidir.

Orgazm sonucu erkekten gelen bej renkli kremsi yapıdaki sıvıya semen, yahut daha çok bilinen ismiyle sperm denilir. Spermiogram testi sırasında spermlerin adedi, şekilleri, miktar ve hareketlilikleri, Ph seviyesi, rengi, früktoz miktarı, lökosit varlığı, likefaksiyon (sulanma, sıvılaşma) gibi özellikleri tetkik edilir.

Sperm testi değerlendirilirken birkaç farklı kriter dikkate alınır.  Kruger kriterleri adı verilen yöntem, spermdeki şekil bozukluklarını göz önüne alan mikroskobik bir değerlendirmedir. Kruger sınıflamasına göre spermlerin değerlendirmesi, baş, orta ve kuyruk kısımlarına bakılarak yapılmaktadır. Özel bir boyama neticesinde spermin şekil özelikleri incelenerek, doğurganlık kapasitesi belirlenmiş olur.

Erkekte sperm üretimi uzun süreye yayılan bir süreçtir ve spermin her zaman aynı özellikleri taşıması olası değildir. Buna göre,spermiogram testinden en doğru ve ideal sonucu alabilmek için yaklaşık 3-4 hafta ara ile yapılmış en az 2 farklı semen (sperm) örneğini incelemek gerekir. Bilhassa azospermi, yani menide hiç sperm olmaması durumunda mutlaka ikiden fazla spermiyogramyapılmalıdır.

Sperm Tahlili Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Spermiogram yaptırmadan evvel en az 3 gün öncesine kadar cinsel perhiz durumunda olunmalı, yani testten 3 gün öncesine kadar cinsel ilişkide bulunulmamalıdır. Perhiz süresini daha da uzatmak yani 3 günden fazla cinsel perhiz içinde bulunmak da sperm sayısının artmasına ve hareketlerinin azalmasına sebep olabileceğinden, aldatıcı neticeler alınmasını sağlar. Tam tersi durum ise; yani perhiz 3 günden daha kısa tutulması, sperm sayısının azalmasına ve hareketli sperm oranının artmasına sebep olabilir ki bu da aldatıcı sonuç verecektir. Bu yüzden spermiogram testi yaptırmadan  evvel 3-4 gün boyunca herhangi bir sebeple boşalmamış olmak gerekir.

Sperm örneğini vermeden evvel idrarın tamamının tuvalete yapılması gerekir.

Sperm verme odalarında bulunan video oynatıcılar sayesinde daha iyi uyarılma sağlamak ve bunun sonucunda gerçekleşen boşalma ile semen (meni) miktarını arttırmak analiz sonucunu olumlu yönde etkiler.

Sperm Tahlili İle İlgili Terimler

-NORMOZOOSPERMİ: Sayı, hareket ve şekil bakımından normal olan spermler.

–ASPERMİ: Ejakulatın (semenin) hiç gelmemesi.

– HİPOSPERMİ: Meni hacminin normalden az olması.

– HİPERSPERMİ: Meni hacminin normalden fazla olması.

– AZOOSPERMİ: Ejakulat yani semen vardır fakat içerisinde hiç sperm yoktur.

– OLİGOASTENOZOOSPERMİ: Hem sayı hem de hareket yönünden normal değerlerin altında olan sperm örnekleri için kullanılır.

– OLİGOTERATOZOOSPERMİ: Hem sayı hem de morfolojik yapı yönünden normal değerlerin altında olan sperm örnekleri için kullanılır.

– OLİGOASTENOTERATOZOOSPERMİ: Hem hareket hem de morfolojik yapı yönünden normal değerlerin altında olan sperm örnekleri için kullanılır.

– OLİGOSPERMİ: 20 milyon/mL ‘den az sperm olması durumudur.

– ŞİDDETLİ OLİGOSPERMİ: 5 milyon/ml ‘den az sperm olması durumu.

– ASTENOSPERMİ: Spermlerin hareketleri zayıftır.

– TERATOZOOSPERMİ: Kruger kriterlerine göre normal şekilli sperm sayısı %4’ün altında olan spermler için kullanılır.

– POLİSPERMİ: sperm sayısının 250 milyondan fazla olmasıdır.

– HEMATOSPERMİ: Menide kan hücrelerinin fazla olmasıdır.

– NEKROSPERMİ: Meni örneğinde ölü hücrelerin fazla olmasıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir